Bauskas Mūzikas un mākslas skolas pasākumu plāns 
2019.gada decembrim


 

Laiks Vieta Pasākums Atbildīgais
decembris BMMS izstāžu zāle, Dārza ielā 9 Mākslinieces Ievas Jurjānes darbu izstāde. Ilustrācijas bērnu grāmatām “Čarlīnes deguns” un “Pūces svinības.” A.Pastors
decembris Bauskas Bērnu bibliotēka Audzēkņu darbu izstāde “ Ziemas tērpi” I.Līdere
02.12. plkst.17.00 Bauskas MMS
(Upmalas 5)
Skolas padomes sanāksme A.Velmunska
04.12.
Plkst.10.00
Dobeles Mūzikas skola Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu 5. – 8. klavieru klašu audzēkņu konkurss L.Kārkliņa
04.12. plkst.17.30 Bauskas MMS
(Upmalas 5)
Pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu nodaļas audzēkņu koncerts J.Krūmmalis
04.12. BMMS Mākslas nodaļa Bauskas un Rundāles vispārizglītojošo skolu vizuālās mākslas konkurss, veltīts skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem A.Pastors
05.12.
plkst.14.00
Bauskas MMS
(Upmalas 5)
Valsts konkursa I kārta IP “Ģitāras spēle”  audzēkņiem A.Avotiņa
07.12. Kokneses Mūzikas skola XV Starptautiskais P. Čaikovska klaviermūzikas izpildītāju konkurss L.Kārkliņa
09.12.
plkst.11.00
Bauskas MMS
(Upmalas 5)
Valsts konkursa I kārta IP “Akordeona spēle” audzēkņiem A.Rušmane
12.12.
plkst.17.00
Bauskas Kultūras centrā Audzēkņu un pedagogu koncerts I.Idere-Bankava
12.12.
plkst.17.00
Bauskas Kultūras centrs Audzēkņu darbu Ziemassvētku  tirdziņš I.Līdere
12.12.-13.12. BMMS Mākslas nodaļas foajē Audzēkņu darbu Ziemassvētku tirdziņš I.Līdere
13.12.
plkst.17.00
Bauskas MMS
(Upmalas 5)
Vijoles klases audzēkņu koncerts vecākiem A.Avotiņa
15.12.
plkst 14.00
Rīgas Latviešu biedrības nams, Lielā zāle Koncertcikla – konkursa “Talants Latvijai” 29. sezonas atklāšanas koncerts I.Rozentāle
16.12.
plkst.17.00
Bauskas MMS
(Upmalas 5)
Klavieru nodaļas audzēkņu koncerts L.Kārkliņa
16.12.
plkst.17.00
Bauskas MMS, Orķestra studija
(Upmalas 5)
Akordeona klases audzēkņu koncerts vecākiem A.Rušmane
18.12.
plkst.17.00
Bauskas MMS
(Upmalas 5)
Kora klases audzēkņu koncerts vecākiem I.Bukša
18.12.-20.12. BMMS Mākslas nodaļa Lielā Ziemassvētku izstāde, atvērto durvju dienas Mākslas nodaļā A.Pastors
20.12.
plkst.13.00
Bauskas MMS
(Upmalas 5)
Mūzikas skolas audzēkņu koncerts bērniem ar īpašām vajadzībām I.Idere-Bankava
27.12.
plkst.12.00
Sociālais dienests “Ābele” Mūzikas skolas audzēkņu koncerts I.Idere-Bankava

Bauskas Mūzikas un mākslas skolas

pasākumu plāns 2019.gada novembrim
 

Laiks Vieta Pasākums Atbildīgais
01.11. Priekules Mūzikas un
mākslas skola
Vizuālās mākslas konkursa “Priekules Ikars”
noslēguma pasākums, apbalvošana.
O.Dzelzkalēja
līdz 15.11. BMMS Mākslas
nodaļas 1.sāva foajē
5.klases audzēkņu darbu izstāde
“ Kompozīcijas ar simbolisku tēlu”.
S.Pansova
05.11. BMMS Mākslas
nodaļa
Metodiskās komisijas sēde – diplomdarbu
projektu apspriešana.
M.Šulce
novembris BMMS izstāžu zāle
Dārza ielā 9
Mākslinieces Ievas Jurjānes darbu izstāde. A.Pastors
14.11.
plkst.17.00
BMMS,
Bauska, Upmalas iela 5
Valsts svētkiem veltīts koncerts “Sadosimies rokās”  I.Idere-Bankava
18.10.-15.11. BMMS Mākslas
nodaļas 1.sāva foajē
BMMS organizētā bērnu zīmējumu konkursa ”Pils.Sēta.Pilsēta.”godalgoto darbu izstāde. A.Pastors
novembris Bauskas Bērnu bibliotēka Mākslas nodaļas audzēkņu 2019.gada Valsts
konkursa darbu izstāde.
I.Līdere
12.11. BMMS Mākslas
nodaļa
Metodiskās komisijas sēde – diplomdarbu
projektu apspriešana.
A.Pastors
22.11. Iecavas Mūzikas un mākslas skola Dalība Iecavas MMS organizētajā konkursā
“Radošais atlikums”.
A.Pastors
29.-30.11 Ventspils koncertzāle “Latvija” IV Latvijas Orķestru asociācijas festivāls
 
A.Dziļums