Bauskas Mūzikas un mākslas skolas

pasākumu plāns 2019.gada oktobrim
 

Laiks

Vieta

Pasākums

Atbildīgais

10.10.

plkst.17.00

Bauskas Kultūras centrs

Koncertcikla “Dzimuši Bauskai” koncerts “Undertango”

A.Velmunska

oktobris

BMMS Mākslas

nodaļas 1.sāva foajē

5.klases audzēkņu darbu izstāde

“Kompozīcijas ar simbolisku tēlu”.

S.Pansova

11.10.

Biržu Mūzikas un mākslas skola

 ( Lietuva)

Metodiskā diena – pieredzes apmaiņa

I.Idere-Bankava

13.10.

Rīga, Mazā ģilde

8.Rīgas Starptautiskais jauno pianistu konkurss

I.Rozentāle

16.10.

plkst.13.00

Bauskas pils muzejs

Bauskas Mūzikas un mākslas skolas organizētā bērnu zīmējumu konkursa”Pils.Sēta.Pilsēta.”

noslēguma pasākums, apbalvošana.

A.Pastors

no 18.10.

BMMS Mākslas

nodaļas 1.sāva foajē,

Dārza ielā 9

Bauskas Mūzikas un mākslas skolas organizētā bērnu zīmējumu konkursa”Pils.Sēta.Pilsēta.”

godalgoto darbu izstāde.

A.Pastors

23.10.-25.10.

Ogres Mūzikas skola

III Latvijas flautas spēles jauno

izpildītāju konkurss “Sudraba flauta”

Z.Jurēvica

29.10.

plkst.17.00

Bauskas Kultūras

centrs

Koncertcikla “Dzimuši Bauskai”

koncerts

A.Velmunska

oktobris

BMMS Mākslas

nodaļa( Dārza 9 )

Mārupes Mūzikas un mākslas skolas

1. Starptautiskā šķiedrmākslas konkursa “Skaņu palete” darbu izstāde.

I.Līdere