Bauskas Mūzikas un mākslas skolas darba plānojums 2019.gada augustā
 

Laiks

Vieta

Pasākums

Atbildīgais

21.08.

plkst.11.00

BMMS mūzikas  nodaļa

Latvijas Mūzikas skolu radoši metodisks pasākums  “Radošā performance”

A.Velmunska

27.08.

plkst.12.00

BMMS mākslas nodaļa

Jauno audzēkņu uzņemšana  mākslas  nodaļā

A.Pastors

 

28.08. plkst.10.00

Jāzepa Mediņa Rīgas 1.mūzikas skola

Latvijas mūzikas, dejas un mākslas skolu un vidusskolu vadības sanāksme

A.Velmunska

A.Pastors

29.08.

plkst.12.00

BMMS mākslas nodaļa

Mākslas programmas MK sēde

A.Pastors

M.Šulce

29.08.

plkst.12.00

BMMS mūzikas  nodaļa

Jauno audzēkņu uzņemšana  mūzikas nodaļā  

A.Velmunska

I.Idere-Bankava

29.08.

plkst.14.00

BMMS Mūzikas nodaļa

Pedagoģiskā sēde

A.Velmunska

I.Idere-Bankava

A.Pastors 

29.08.

plkst.17.00

 BMMS mūzikas  nodaļa

Mūzikas nodaļas 1.klases audzēkņu vecāku sapulce

A.Velmunska

I.Idere-Bankava

29.08.

plkst.18.00

BMMS mākslas  nodaļa

Mākslas nodaļas audzēkņu vecāku sapulce

A.Velmunska

A.Pastors