Bauskas Mūzikas un mākslas skolas
pasākumu plāns 2020.gada janvārim

Laiks Vieta Pasākums Atbildīgais
15.01. Jelgavas Mūzikas
vidusskola
II Zemgales reģ. profesionālās ievirzes mūzikas skolu Sitaminstrumentu spēles audzēkņu konkurss I.Ruņģis
22.01.
plkst. 11.00
 
Jelgavas Mūzikas
vidusskola
Zemgales reģ. mūzikas skolu izglītības programmas “Akordeona spēle” audzēkņu Valsts konkursa II kārta A.Rušmane
22.01.
plkst. 11.00
 
Jelgavas Mūzikas
vidusskola
Zemgales reģ. mūzikas skolu izglītības programmas “Ģitāras spēle” audzēkņu Valsts konkursa II kārta L.Krasņikovs
22.01.
pkst.17.00
Biržu Kultūras centrs Bauskas un Biržu Mūzikas skolu draudzības koncerts A.Velmunska
I.Idere-Bankava
Janvāris Biržu Kultūras centrs Bauskas un Biržu Mākslas skolu audzēkņu
zīmējumu un gleznu izstāde
A.Pastors
Janvāris Bauskas Bērnu bibliotēka Audzēkņu darbu izstāde
“ Ziemas tērpi”
I.Līdere
Janvāris BMMS Mākslas
nodaļa
Lielā Ziemassvētku izstāde. A.Pastors
Janvāris BMMS Mākslas
nodaļas 1. stāva foajē
Izstāde “Gleznotājam Jānim Valteram 150”.
5. kl. audzēkņu akvareļu versijas par
mākslinieka darbiem.
M.Šulce


Bauskas Mūzikas un mākslas skolas pasākumu plāns 
2019.gada decembrim

Laiks Vieta Pasākums Atbildīgais
decembris BMMS izstāžu zāle, Dārza ielā 9 Mākslinieces Ievas Jurjānes darbu izstāde. Ilustrācijas bērnu grāmatām “Čarlīnes deguns” un “Pūces svinības.” A.Pastors
decembris Bauskas Bērnu bibliotēka Audzēkņu darbu izstāde “ Ziemas tērpi” I.Līdere
02.12. plkst.17.00 Bauskas MMS
(Upmalas 5)
Skolas padomes sanāksme A.Velmunska
04.12.
Plkst.10.00
Dobeles Mūzikas skola Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu 5. – 8. klavieru klašu audzēkņu konkurss L.Kārkliņa
04.12. plkst.17.30 Bauskas MMS
(Upmalas 5)
Pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu nodaļas audzēkņu koncerts J.Krūmmalis
04.12. BMMS Mākslas nodaļa Bauskas un Rundāles vispārizglītojošo skolu vizuālās mākslas konkurss, veltīts skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem A.Pastors
05.12.
plkst.14.00
Bauskas MMS
(Upmalas 5)
Valsts konkursa I kārta IP “Ģitāras spēle”  audzēkņiem A.Avotiņa
07.12. Kokneses Mūzikas skola XV Starptautiskais P. Čaikovska klaviermūzikas izpildītāju konkurss L.Kārkliņa
09.12.
plkst.11.00
Bauskas MMS
(Upmalas 5)
Valsts konkursa I kārta IP “Akordeona spēle” audzēkņiem A.Rušmane
12.12.
plkst.17.00
Bauskas Kultūras centrā Audzēkņu un pedagogu koncerts I.Idere-Bankava
12.12.
plkst.17.00
Bauskas Kultūras centrs Audzēkņu darbu Ziemassvētku  tirdziņš I.Līdere
12.12.-13.12. BMMS Mākslas nodaļas foajē Audzēkņu darbu Ziemassvētku tirdziņš I.Līdere
13.12.
plkst.17.00
Bauskas MMS
(Upmalas 5)
Vijoles klases audzēkņu koncerts vecākiem A.Avotiņa
15.12.
plkst 14.00
Rīgas Latviešu biedrības nams, Lielā zāle Koncertcikla – konkursa “Talants Latvijai” 29. sezonas atklāšanas koncerts I.Rozentāle
16.12.
plkst.17.00
Bauskas MMS
(Upmalas 5)
Klavieru nodaļas audzēkņu koncerts L.Kārkliņa
16.12.
plkst.17.00
Bauskas MMS, Orķestra studija
(Upmalas 5)
Akordeona klases audzēkņu koncerts vecākiem A.Rušmane
18.12.
plkst.17.00
Bauskas MMS
(Upmalas 5)
Kora klases audzēkņu koncerts vecākiem I.Bukša
18.12.-20.12. BMMS Mākslas nodaļa Lielā Ziemassvētku izstāde, atvērto durvju dienas Mākslas nodaļā A.Pastors
20.12.
plkst.13.00
Bauskas MMS
(Upmalas 5)
Mūzikas skolas audzēkņu koncerts bērniem ar īpašām vajadzībām I.Idere-Bankava
27.12.
plkst.12.00
Sociālais dienests “Ābele” Mūzikas skolas audzēkņu koncerts I.Idere-Bankava