Bauskas Mūzikas skolas
pasākumu plāns 2020.gada februārim
 

Laiks Vieta Pasākums Atbildīgais
12.02.
plkst 18.00
Vecumnieku Mūzikas un
mākslas skola
Draudzības koncerts “Mana mīļā flauta”
(piedalās Bauskas MMS, Salaspils MMS un Ropažu MMS flautisti)
Z.Jurēvica
25.02. Rīgas 45.VSK Latvijas izglītības iestāžu vokāli
instrumentālo ansambļu, instrumentālo
kolektīvu un popgrupu festivāls – konkurss
„No baroka līdz rokam”
P.Straume
28.02.
plkst.17.00
Dobeles MS koncertzāle “Zinta” XIV akordeonistu festivāls “Zemgales
akordeonists 2O2O"
A.Rušmane
29.02.
plkst.12.00
J.Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija VI Jāzepa Vītola bērnu un jauniešu koru un
vokālo ansambļu konkurss “Lai skan!”
I.Bukša
Februāris BMMS mākslas nodaļas
1.stāva foajē
Izstāde “Gleznotājam Jānim Valteram 150”.
5. klases audzēkņu akvareļu versijas par
mākslinieka darbiem.
M.Šulce
Februāris BMMS mākslas nodaļas
zāle
Mākslas nodaļas 4.,5. un 6. klašu audzēkņu
darbu izstāde “Tērpi”.
O.Dzelzkalēja
Februāris BMMS mākslas nodaļā Radošā projekta “Patversmes dzīvnieki”
sadarbībā ar b-bu “Ķepu ķepā” darbu izstāde.
A.Ušca
No 17.02. Grenctāles bibliotēka Bauskas Mūzikas un mākslas skolas
mākslas nodaļas audzēkņu darbu izstāde.
I.Līdere