Pūšaminstrumentu nodaļa


Bauskas Mūzikas skolas pūšamo instrumentu nodaļā mācās 37 audzēkņi. Viņi apgūst flautas, klarnetes, saksofona, trompetes, alta, eifonija un trombona spēli.
          Pēdējos gados vairāki audzēkņi turpinājuši mācīties Mūzikas vidusskolās: Baiba Tauriņa, Krista Anna Belševica, Endijs Kalniņš. Baiba Tauriņa pašlaik mācās Mūzikas akadēmijā un spēlē saksafonu kvartetā „N[ex]t move”.
          Mūzikas Akadēmiju absolvējuši : Valts Fricsons ( bijušaisoperas teātra mūziķis un mūsu skolas direktors),Atis Asaris (operas teātra mūziķis), Zanda Lasmane, Maigonis Makars (PPO „Rīga” mūziķis) Jānis Retenais (mācijies arī Luksenburgas konservatorijā, asociēts profesors Mūzikas Akadēmijā).
          Pašlaik nodaļā strādā Zane Jurēvica, Ainārs Pilverts un Juris Krūmmalis. Kopš skolas dibināšanas ir strādājuši arī Aivars Klingenbergs, Ojārs Grundmanis, Aivars Brūmanis, Valts Fricsonsun Evija Mundeciema.
           Skolā darbojas saksofonu ansamblis, metāla pūšaminstrumentu ansamblis un pūtēju orķestris.
          Republikas konkursa laureāti –  Oskars Krasņikovs, Edgars Brakše, Edgars Gasūns, Krista Rušmane un Baiba Tauriņa.
          Bauskas Kultūras centra pūtēju orķestrī spēlē arī bijušie skolas audzēkņi -  Agnija Bēmane, Nikola Armanda Kalniņa, Madara Segliņa, Endijs Kalniņš, Inguss Ūķenieks, Aļģirts Beķeris, Matīss Rušmanis, Raitis Sirmanis.

Pūšaminstrumentu nodaļas vadītājs Juris Krūmmalis

put
  

Pašlaik nodaļā strādā Ainārs Pilverts, Zane Jurēvica un Juris Krūmmalis