Bauskas Mūzikas skolas rezultāti 
XV starptautiskā akordeonistu - solistu konkursā Naujene – 2017"

Konkursu rīko Naujenes Mūzikas un mākslas skola, kura ir Starptautiskās akordeonistu konfederācijas biedrs, sadarbībā ar Daugavpils novada Kultūras pārvaldi .
Konkursa mērķis:
veicināt jauno mūziķu profesionālās meistarības izaugsmi;
veicināt atskaņojuma kultūras, mākslinieciskas gaumes izkopšanu;
atklāt jaunus, talantīgus izpildītājus;
popularizēt akordeona spēli.
Konkurss notika 2017. gada 3. - 7. aprīlī Daugavpils novada Kultūras centra zālē. Mūsu puiši Emīls Upenieks ieguva 2.vietu un Vadims Cvetkovs 3.vietu. Viss Bauskas Mūzikas skolas kolektīvs priecājas ne tikai par puišu stabilo sniegumu, bet arī saka lielu paldies skolotājai Antrai Rušmanei!


Vokālās grupas Latvian Voices koncertlekcija Bauskas Mūzikas skolas kolektīvam


Vokālā meistarklase Bauskā
Radošā pavasara diena mūzikas skolā izskanējusi. Pateicoties Rīgas Doma kora skolas jaunajiem un spožajiem talantiem meistarklase-koncerts izdevās ne tikai emocionāli piesātināts un aizkustinošs, bet arī profesionāli izglītojošs.
Paldies ciemiņiem un pasākuma apmeklētājiem par interesi un labajiem vārdiem!Audzēkņi  un  pedagogi pavasara brīvlaiku pavada muzicējot, "pieslīpējot" repertuāru, piedaloties konkursos un festivālos. Gandarījums par ieguldīto darbu un augsto žūrijas novērtējumu konkursā Inčukalna mūzikas  un mākslas skolā ir vijoļspēles audzēknēm Ancei Ūdrei (2.vieta) un Līgai Vaivarei (Atzinība).Viņām ir izcilas un atbalstošas skolotājas Aiva Avotiņa un Evija Bonāte. 


Labi panākumi  akordeonistu konkursā Limbažos!


Limbažu novada pašvaldība un Limbažu mūzikas skola akordeona svētku ietvaros organizē konkursu. Konkursa mērķis ir veicināt audzēkņu profesionālo izaugsmi, atbalstīt jaunos talantus un popularizēt akordeona spēli. Konkursa dalībnieki atskaņoja divus dažāda rakstura un dažādu komponistu brīvas izvēles skaņdarbus. Dalībnieku uzstāšanos vērtēja starptautiska žūrija.
Uzstāšanās tik svarīgā pasākumā uzliek papildus atbildību mūsu jaunajiem mūziķiem un viņu skolotājai Antrai Rušmanei. 6.klases audzēknis Vadims ieguva 2.vietu, bet Emīla sniegums tika novērtēts ar trešo vietu, kas ir atzīstams panākums tik prestižā konkursā

Zemgales reģiona mūzikas skolu I audzēkņu konkursa 
Vispārējās klavierēs, Klavierēs rezultāti
2017.gada 8.martā, Iecavas MMS


2. vieta
Danija Mickus (sk.L.Jaunliniņa)
Aleksandra Nazarova ( sk.Sarmīte Semjonova)
Diāna Semaka (sk. L.Kārkliņa)
Diāna Pavloviča (sk. L.Kārkliņa)

3. vieta
Klēra Kuļikauska (sk. L.Kārkliņa)

Atzinība
Arīna Kuzņecova (sk.Dz. Vēvere)Mūzikas skolas zēnu koncerts izskanējis. Labs garastāvoklis, smaidi un pozitīvas emocijas un pavasarīgi krāsains noskaņojums par spīti putenim!Paldies mazajiem, vidēji lielajiem un pavisam lielajiem zēniem!
Bauskas  vijolnieki spēlē uz sudraba stīgām! Izspēlēta 2.vieta!


Latvijas mūzikas skolu stīgu instrumentu nodaļas audzēkņu ansambļu konkursu “RĪGAS STĪGAS 2017” organizē Pāvula Jurjāna mūzikas skola ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta atbalstu un Latvijas Simfoniskās mūzikas biedrības atbalstu. Konkursa mērķis ir veicināt mūzikas skolu stīgu instrumentu spēles audzēkņu kolektīvās muzicēšanas spēles profesionālo izaugsmi, ansambļa spēles attīstību, kā arī katra kolektīva dalībnieka individuālo muzikāli – tehnisko izaugsmi. Konkurss notika 2017.gada 24.februārī Pāvula Jurjāna mūzikas skolā. Katram ansamblim bija jāatskaņo dažāda rakstura skaņdarbi. Bauskas vijolnieces izpildīja K.M.Vēbera skaņdarbu „Mednieku koris”, neapolitāņu dziesmu „Santa Lucia” un E.Gradeski regtaimu „Saldējums”. Bauskas Mūzikas skolas vijolnieku ansamblis ieguva otro vietu savā grupā. Ansamblī spēlēja Luīze Helviga, Līga Vaivare, Līva Lazdiņa, Elīna Elizabete Daugule un Ance Ūdre. Lai jaunie mūziķi spētu rādīt kvalitatīvu muzikālu sniegumu liels nopelns ir vijoļspēles skolotājai Aivai Avotiņai un koncertmeistarei Evijai Kārkliņai.

Valsts konkursa reģiona kārta  jaunajiem pianistiem.


17.februārī Jelgavas mūzikas vidusskolā 
notika Valsts konkursa 2.kārta jaunākās grupas pianistiem. Skolotājas Ligitas Kārkliņas  2.klavieru klases audzēkne Kate Kononova ieguva atzinību par savu sniegumu. Lepojamies!Šodien (14.02) dziedātāji no visas Latvijas ar savu sniegumu pieskandināja Rīgu, priecēdami valsts žūriju un klausītājus. Mūsu audzēkne Alise Niedre ieguva 3.vietu valstī, kas ir ļoti atzīstams rezultāts, jo konkurence ir liela un dalībnieku sagatavotības līmenis ir ļoti augsts.
Dziesmas Alises Niedres izpildījumā izskanēja tehniski precīzi, vokāli niansēti un pārliecinoši.
Par Alises stabilo sniegumu jāpateicas visai radošajai komandai- skolotājām Ingai Bukšai, Ingrīdai Kalniņai un koncertmeistarei Evijai Kārkliņai.
Esam ļoti gandarīti par mūsu audzēknes talanta novērtējumu!


Izskanējis Kates solokoncerts!
Lai veiksmīgi sagatavotos atbildīgajiem konkursiem, skolas pedagogi izmanto dažādas metodes- skolotāja L.Kārkliņa organizēja jauku un sirsnīgu un tematiski vienotu mazās pianistes Kates Kononovas solokoncertu. Kā pēc koncerta atzina jaunā māksliniece, sniegt koncertu, lai gan arī nelielu, ir ļoti liela atbildība, jo ir jātiek galā gan ar programmu, spēles tehniku, gan ar uztraukumu.
Paldies Katei un skolotājai par radošo tandēmu!SVEICAM!


Latvijas Mūzikas skolu izglītības programmas
Vokālā mūzika – Kora klase audzēkņu Valsts konkursa
 II kārtas laureātes
Alisi Niedri (II vieta)

Keitiju Grigalenu (III vieta)
 
skolotājas Ingu Bukšu, Ingrīdu Kalniņu
un koncertmeistari Eviju Kārkliņu


Sestdienas klusums un baltums ...

Gaiši, sirsnīgi un   profesionālā līmenī izskanējis  mūsu koncerts
 “Lai gaišāka top sirds”
Otrdienas vakarā Bauskas Kultūras centra zāle bija  klausītāju piepildīta. Koncertu ieskandināja  pirmsskolas grupas bērni izpildot latviešu tautas dziesmu “Sidrabiņa lietiņš lija”. Mazajiem mūziķiem tā bija pirmā uzstāšanās.  Ar instrumentu  solo numuriem un dažādu sastāvu ansambļiem  publiku priecēja audzēkņi un pedagogi. Kora izpildījums saviļņoja ar Cēzara Franka dziesmu  “Panis Angelicus” . Dziesmas skanējumu skolotājas Aivas Avotiņas aranžijā papildināja vijolnieku ansamblis.
Īpaši emocionāls un saviļņojoši pārsteidzošs  bija  mirklis, kad kopā muzicēja koris, solists un dziesmas autors Māris Sloka. Pavadošā grupa- pedagogs Ikars Ruņģis un ģitārists Armands Rutkovskis,  flautas solo – skolotāja Zane Jurēvica

Paldies visiem audzēkņiem un  skolotājiem par gaišas noskaņas iekrāsošanu ceļā uz Ziemassvētkiem!
 
 

"Gada skolotājs"

Sveicam un lepojamies !Koncerti izskanējuši!


Ar  kārtīgi  padarīta darba sajūtu un lepnumu par koncertu profesionālo līmeni un augsto kvalitāti  ir noslēdzies Valsts Kultūrkapitāla fonda finansētais  projekts- koncertu cikls “Dzimuši Bauska” Latvijas valsts mežu atbalstītajā  Zemgales kultūras programmā. Koncerti tika veidoti atšķirīgi, ar dažādiem izpildītāju un solistu sastāviem, taču droši varam apgalvot- tos visus vienoja   kopīgs pavediens-  tie veicināja  patriotisma un piederības sajūtas  savam dzimtajam novadam un  aktualizēja   mūzikas  izglītības nozīmi karjeras izaugsmē. Bauskas novada iedzīvotājiem bija iespēja iepazīties  ar augstvērtīgu mūziķu  radošo devumu. Trīs upju koncerti  Codes pamatskolā, Īslīces Kultūras namā  un Bauskas Kultūras centrā  spēja pulcināt daudz klausītāju un atbalstītāju. Ļoti sirsnīgi  un emocionāli spilgti izvērtās  Bauskas Mūzikas skolas audzēkņu tikšanās brīži ar saviem skolotājiem. Paldies viņiem par ieguldīto darbu talantu izaugsmē un ceļā uz panākumiem! Arī klausītāju  atsaucība  un labie vārdi  patīkami pārsteidza un iedvesmoja mūziķus un koncertu organizētājus.
Paldies talantīgajiem  mūziķiem  Sabīnei Geibai  (Berezinai)  Evijai Slokai,  Mārtiņam Jātniekam, Pēterim Upelniekam,  grupai “Bekars”, Allai Pavlovskai, Baibai Kuzminai, Evitai Dūrai- Andersonei, Tatjanai Kopačai, Katrīnai Surovecai, Dacei Bukšai, Katrīnai Siliņai, Normundam Karpičam, koncertmeistarei Evijai Kārkliņai, jauktajam korim “Mežotne”, diriģentei Mārītei Jonkus, Jāzepa Mediņa Rīgas mūzikas vidusskolas pūtēju orķestrim, kura galvenais  diriģents ir mūsu skolas absolvents Jānis Retenais. Paldies koncertu vadītājiem- mūsu absolventiem Matīsam Kataņenko un Jānim Bukšam. Par padomu projekta sagatavošanā   pateicamies Bauskas novada administrācijas speciālistei Jolantai Kalinkai. Par garšīgo  un veselīgo atbalstu  paldies sakām  tautas tradīciju uzturētājai Dairai Jātniecei.
        Pateicamies klausītājiem par sirsnīgajiem aplausiem! Labie vārdi un smaidi iedvesmo jauniem darbiem un radošām idejām!
 Otrais koncerts “Dzimuši Bauskai” izskanējis.

Esam gandarīti par klausītāju atsaucību, par neviltotiem smaidiem, labiem vārdiem  un  pozitīvām emocijām.  Jāzepa Mediņa Rīgas mūzikas vidusskolas pūtēju orķestra skanējums aizrāva  klātesošos ar   niansētu, azartisku,  rotaļīgu un arī  dinamiski spēcīgu izpildījumu.  Sirsnīgi pateicamies solistiem- Allai Pavlovskai, Evitai Dūrai- Andersonei, Baibai Kuzminai, Pēterim Upelniekam un  programmas veidotājam-galvenajam diriģentam Jānim Retenajam.  Tā mēs skanēdami ejam tālāk- ar lepnumu par savējiem!Dalība festivālā "Rudens krāsas Tukumā"

21.oktobra rītā Bauskas 4., 5.klašu vijolnieku ansambļa dalībnieces devās uz Tukumu. Vai pēc smukuma? Protams arī pēc tā, bet galvenais iemesls – III Kamermūzikas festivāls „Rudens krāsas mūzikā”, kas pateicoties viesiem no Pluņģes Mūzikas skolas, pārvērtās Starptautiskā festivālā. Lielākā daļa dalībnieku bija ieradušies no Tukumam tuvākajām Kurzemes un Zemgales pilsētām. Mēs – Baušķenieki, bijām otrie garāko ceļu mērojošie festivāla dalībnieki. Festivāls norisinājās 2 daļās: 1.daļa – Tukuma Mūzikas skolā, 2.daļa – tuvumā esošajā Durbes pilī. Dalībnieku bija daudz, koncerts Mūzikas skolā – teju 2 stundu garumā, bet pateicoties interesantajiem ansambļu salikumiem un dažādajām programmām, laiks klausoties paskrēja nemanot. Noklausoties koncertu palika patīkama pēcgarša – neskatoties uz dažādajām grūtībām tomēr cenšamies saglabāt „PROFESIONĀLO” mūzikas izglītību. Koncertā Durbes pilī varējām „neiespringt” – muzicēja skolotāji. Mums atlika patīkamais pienākums – saņemt dāvanas, čaukstināties pa dāvanu maisiņiem un cienāties no svētku galda. Saspringtajā festivāla grafikā neliels brīdis atlika arī pils apskatei un pastaigai pa parku, ko arī izmantojām. Tur arī smukums! Mājupceļā, ēdot gardās Pūres šokolādes, meitenēm radās doma - dot ansamblim vārdu. Tā nu Bauskā atgriezās ne vairs 4., 5.klašu vijolnieku ansamblis, bet ansamblis „Sekstakords”. Bet, ko tad, ja kāda no dalībniecēm tomēr izdomās pamest apnicīgās mācības? 
                             Pirmais koncerts  "Dzimuši Bauskai" izskanējis

Ar Valsts Kultūrkapitāla fonda finansētā projekta “Latvijas valsts mežu atbalstītā Zemgales kultūras programma 2016” atbalstu tika organizēts koncerts Codes pamatskolā. Klausītājiem bija iespēja redzēt, dzirdēt, dziedāt līdzi mūsu jaunajiem talantiem.
Koncerts pulcināja pilnu zāli skatītāju, klausītāju  atsaucība pārsteidza mūziķus un organizētājus. Paldies talantīgajiem jauniešiem Sabīnei,Evijai, Mārtiņam, Pēterim, Matīsam, Armandam, Varim un Jānim! Pateicamies Gatim par afišu un Kristeram par bildēm, Ingunai par radošo "pienesumu", Codes pamatskolai par jauko mājvietu koncertam un Bauskas Kultūras centram par tehnisko atbalstu.  Uz tikšanos nākošajā koncertā!
Īpašs paldies Matīsam par koncerta vadīšanu.

Pasākums "Vai viegli būt skolotājam?"


Neliels ieskats  pasākuma norisē

Labdien, skolotāj!
“Es šodien būšu jūsu skolotājs!”, slēpjot uztraukumu saka kāds no šī gada skolas beigšanas klases audzēkņiem. Pārsteigums ir mācāmajiem, jo skolotāju dienu gaidot Bauskas  Mūzikas skolā grupu stundas vada audzēkņi. Šo ideju ar sajūsminātu satraukumu uzņēma audzēkņi – skolotāji. Skan daudz jautājumu, jo uzdevums tiek uztverts ļoti nopietni un katrs grib sagatavoties pienācīgi un paredzēt visas situācijas.
“Vai varēs sēdēt pie skolotāja galda?”
“Vai varēšu stundas laikā pajautāt padomu?”
“Vai būs mācāmie jāvērtē ar atzīmēm?”
“Gribu mācīt 1.klasi, ar to es noteikti tikšu galā!”
“Ko darīt, ja līdz stundas beigām vēl paliek laiks?”
Skolotāju dienas nedēļa sākas un jaunie skolotāji sāk darbu.
No skolotājas Elvitas strāvo labsirdīgums un arī viņas mācāmie audzēkņi atsaucas tam cītīgi celdami rokas, lai atbildētu un pat paši bez īpaša pamudinājuma dzied un spēlē no jauna apgūstamu gammu. Skolotāja Elvita ir padomājusi par stundas nobeigumu, jo dienasgrāmatas vērtējuma ailītē savu mājvietu atrod mīļi uzlīmju kaķīši, kas tik ļoti iepriecina, ka tā ir kādas meitenes pirmā ziņa omītei pēc stundas.
Prasīga ir skolotāja Klēra, kura jau stundas sākumā noskaidro, kurš mājās mācoties gatavojas solfedžo stundām un panāk apsolījumu, ka visi mācīsies. Stunda rit gludi, jo visi labi atceras pagājušā mācību gadā apgūto un skolotāja Klēra ir apmierināta.
Ar atbildības izjūtu savu stundu vada Diāna. Lēnām gaist apmulsums un kvartas intervāla apgūšana veicas labi un nesagādā audzēkņiem grūtības. Mierīgi un klusi ir gan audzēkņi, gan jaunā skolotāja.
Gatis stundu sāk darbīgi un noteikti. Viņa uzdevums nav viegls, jo mācāmie paši nākošgad beigs skolu un vecums, kā arī zināšanu līmenis ir līdzīgs. Skolotājs Gatis sāk atprasīt mājas darbu. Klase pieklust. Atbild pa vienam. No uztraukuma audzēkņu pirksti neatrod visas īstās akordu skaņas, skan interesanti, bet skolotājs Gatis aizrāda, ka nav kā vajag, neskan pareizi. Katrs kļūdās un citi satraukti par savu uznācienu, ik pa laikam stundu vērojošā skolotāja sastop pa kādam sev pievērstam, nedaudz izmisušam skatienam, bet skolotājs Gatis palūdz neiejaukties. Tā nu katrs “Kuļas kā māk”. Sveikā vienīgi “izsprūk” tie, kuri atrunājas, ka iepriekšējā stundā nav bijuši. Sekundakords jeb sekundaktors, kā to dēvē Lizete, izrādās tas nejaucenis, kas paklupina visus. Kad tas laimīgi ir garām, tad sākas nākošais “galvas mežģis” – vēl nebijis akordu sakārtojums no vienas skaņas, kuru audzēkņi, spriežot pēc saspringuma, uzreiz neizprot, bet neviens taču neatzīsies! Pēc laika skolēnu leksikā klusi klasē atskan: “Es beidzot iebraucu, nav nemaz tik sarežģīti!” stunda ir galā un stingrais, nepiekāpīgais skolotājs liek atzīmes. Katrīnai viņš paredz, ka pēc gada arī viņai “iedos” vadīt stundu kādā no vecākajām klasēm ar sarežģītu vielu, kā viņam pašam, jo viņa ir zinoša. Ar sasārtušiem vaigiem skolotājs Gatis pabeidz stundu un visi ir iekļāvušies šajā eksperimentā saucot viņu par skolotāju.
Ar vispārēju sajūsmu, laika un telpas izjūtas pazaudēšanu pabeidzas mūzikas literatūras stunda 4.klasē, kaut gan pirms stundas skolotāja Gerda ir ļoti uztraukusies. Smaidīdama viņa sāk stundu iepazīstinot audzēkņus ar simfoniskā orķestra instrumentiem. Mirdzošām acīm skolēni noklausās priekšnesumu. Skan latviešu tautasdziesma “Kur tu teci” klavieru, pikolo flautas, flautas un saksofona tembrālajā dažādībā. Instrumentus spēlē skolotāja Gerda un skolotājas palīgs Klēra. Tad sākas stundas interesantākā daļa, mēģinot pašiem audzēkņiem no instrumenta izvilināt kādu skaņu, jo grupā  ir tikai klavieru un vijoles klases audzēkņi, kuriem pūšamie instrumenti ir  sveši. Iestājas vispārēja kautrība, bet, kad Ance uzdrošinās ņemt rokās saksofonu, tad “maisam gals ir vaļā” un nu arī citi grib mēģināt. Vispārējā jautrībā, sajūsmā, ar jaukām un ne tik tīkamām instrumentu skaņām, ar fotomirkļiem rit laiks. Rodas ideja dziesmiņu dzirdēt arī vijoles tembra skaņās, tāpēc Ance sparīgi taisa vaļā vijoles futrāli un aizrautīgi spēlē. Abas jaunās skolotājas izsaka vēlmi spēlēt vijoli un nu visi mainās lomām. Gerdai bail nenoturēt vijoli, tāpēc cieši to satvērusi ar abām rokām, bet vienā rokā tomēr jāņem lociņš, tāpēc roka jāatbrīvo. Plaša ir emociju gamma, kamēr tiek spēlēšanai sakārtota vijole un lociņš, kuru veic trīs mazās vijolnieces. Viena koriģē plecu, cita vijoli, trešā uz lociņa kārto Gerdas pirkstus. “Ak, cik sarežģīti to lociņu turēt, kāpēc nevar saņemt tāpat?” iesaucas Gerda. Kad viss “sastellēts”, instruments jauki ieskanas, pateicībā par rūpīgo sagatavošanos.
Skolotājs Kārlis savā stundā īpaši pievēršas glītas vijoles atslēgas rakstīšanai, analizējot katra skolēna pieļautās neprecizitātes. Kā pārsteigums ir kāda audzēkņa precīzi uzvilktā vijoles atslēga, jo līdz šim sanāca tikai attāla līdzība. Jūtami simpātisks grupas meitenēm ir nopietnais skolotājs Kārlis, bet smaidiņi ir nevietā un traucē stundas gaitai, tomēr skolotājs mierīgi turpina un vērtējums par darbu stundā jautrajām nebēdnēm ir negaidīts.
Protams, šīs pašu audzēkņu vadītās stundas neatbilst visiem metodiskajiem kanoniem, bet tām ir cita pievienotā vērtība, jo, ja gandrīz vienaudzis spēj apgūt un brīvi darboties konkrētajā mācību vielā, tad arī mācāmie to spēj un tā rodas pārliecība par pašu spējām.
Pārrunājot gūtos iespaidus gan jaunie skolotāji, gan audzēkņi izsaka vēlmi turpināt šādu tradīciju. Iespējams, kādam tā būs vienīgā pieredze skolotāja amatā, kādam citam tie ir pirmie soļi un nenopietnais kļūs nopietni un pa īstam.
 

Skolotāju godināšanas pasākums
Sirsnīgā  pasākumā  6.oktobrī  tika sveikti mūsu skolas pedagogi Ligita Kārkliņa un Juris Krūmmalis.
Abi ilggadējie pedagogi ir lielisks piemērs pārējiem pedagogiem gan profesionalitātes, gan pieredzes, gan sadarbības jomā.
Abi pedagogi ir meistarīgi pedagogi un  pieredzes bagāti  Metodisko komisiju vadītāji.
Skolotāji saņēma Bauskas novada Atzinības  rakstu par ilggadēju, profesionālu pedagoģisko darbu un sasniegumiem jauno mūziķu talantu attīstībā.

 

Ar Bauskas Mūzikas skolas  audzēkņu Kates Kononovas, Leldes Rādenas  (ped. Ligita Kārkliņa) un  vijolnieku ansambļa (ped. Aiva Avotiņa, kcm. Evija Kārkliņa)  līdzdalību  notika  Rundāles Mūzikas un  mākslas skolas  skolotājas Solveigas Selgas klavieru cikla  "Rundāles burtnīcas" prezentācijas koncerts  Rundāles pils baltajā zālē. Ar interesi  klausījāmies  komponistes Solveigas Selgas radītās  vienotas tematikas kompozīcijas, kuras izpildīja mazie rundālieši. Paldies organizētājiem par iespēju satikties radošā pēcpusdienā.
 

Bauskas novada pašvaldības atbalstītājā projektā “Muzicē un priecīgs audz” visiem interesentiem izbaudīt muzicēšanas prieku un kopā skanēšanas brīnumu.
Skolotāja Ieva Ūdre saka paldies visiem, kuri 10.septembrī Bauskas vecpilsētā   ieskandināja ksilofonus, Grillodur, džambas un kongu! Tas bija ļoti skaisti un brīnumaini! Ceru, ka arī jums šī jaunā muzikālā pieredze patika! Īpašs paldies atbalsta komandai, kuri bija kopā ar biedrības "Bauskai un mūzikai" radošo komandu  visu dienu!
Jaunā mācību gada atklāšana Viss, ko mēs darām ir tikai piliens okeānā. Bet, ja mēs to nedarītu,
okeāns būtu par vienu pilienu mazāks.
/Māte Terēze/ 
 
Otrdienas radošā performance ir noslēgusies
Kad augusts ir  iepinies matos ar linu pogaļām, ar briestošu ābolu  smaržu, ar pērkona runām, lietus lāšu krellēm, ar putnu dziesmām, augstu  debesīs, rudzu vārpāsun prieka dziesmās neparastās, tas  mums sūta saules starus un siltus, klusus novakarus. Laikā, kad  gads tiek  sadalīts  uz pusēm un  tas skatās augusta kalendārā, kurš  neizbēgami steidzas pretī septembrim, Bauskas Mūzikas skolā  tika organizēta radošā dienaKonkursa "Talants Latvijai" apbalvošanas pasākums
Mūsu jaunie, talantīgie un laimīgie absolventi!

 
 
 
 


     Šis bija pirmais mācību gads, kurā mūzikas skolas telpas ar dziesmām, bungu un dažādu ritma instrumentu skaņām pieskandināja pirmsskolas izglītības programmas audzēkņi.
No septembra līdz maijam, tiekoties reizi nedēļā, 18 bērni guva pirmās zināšanas nošu rakstā, ritma zīmējumā, attīstīja ķermeņa koordināciju, apguva ritma instrumentu spēli un iepazinās ar daudzveidīgo mūzikas instrumentu pasauli. Vairāki pirmsskolas grupas audzēkņi nākošajā mācību gadā uzsāks mācības Bauskas mūzikas skolā, bet 10 bērni izrādījuši interesi turpināt apgūt Pirmsskolas izglītības programmu.
Gaidām arī jaunus audzēkņus, 5 un 6 gadīgus bērnus, jo nākamgad, pateicoties biedrības "Bauskai un mūzikai" atbalstam, tiks papildināts arī  mūzikas instrumentu klāsts un mums būs iespēja veidot īstu orķestri - ar ksilofoniem, metalafoniem, kā arī dažādām perkusijām.
Mūsu devīze, tāpat kā biedrības izveidotajam projektam ir -  "Muzicē un priecīgs audz"!
Kopā rotaļājoties, dziedot, ritmizējot un spēlējot instrumentus, mēs iepazīsim skaņu pasauli un pilnveidosim radošās spējas.Absolventu "skatlogs" ar radošajiem sapņiem
Panākumi  konkursā  "Talants Latvijai"

Mūsu jaunie akordeonisti kārtējo reizi ir parādījuši lielisku sniegumu konkursa finālā- Vadimam Cvetkovam 1.vieta, bet Emīlam Upeniekam -2.vieta. Paldies skolotājai Antrai par ieguldīto  darbu!
Koncerti mazajiem 


Lai rosinātu pirmsskolas vecuma bērnu interesi par mūziku un instrumentiem, organizējām koncertus  “Nāc, spēlēsim orķestrī”. Mūsu jaunie  mākslinieki ar lielu atbildību uzstājās  mazo klausītāju auditorijai.
Paldies orķestra diriģentei Ievai par jaukā muzikāli izglītojošā  pasākuma vadīšanu!

Klaviermūzikas pirmdiena

Nedēļa iesākās ar skanīgu ceļojumu klaviermūzikas pasaulē. Pateicoties mūsu skolas absolventei, Latvijas Mūzikas akadēmijas studentei Katrīnai Surovecai un Jāzepa Mediņa Mūzikas vidusskolas audzēknei Laurai Balabanei klausītājiem tika dota iespēja dzirdēt tādu skaņražu kā Baha, Bēthovena, Skrabina, Plakiža,  Metnera, Rahmaņinova, Šopēna skaņdarbus.
Jaunās mākslinieces šobrīd aktīvi gatavojas starptautiskajam 17.akadēmiskās mūzikas konkurss “JŪRMALA 2016”  klavieru specialitātē, kurš  norisināsies no 2016.gada 29.aprīļa līdz 4.maijam.
Jūrmalas Mūzikas vidusskola kopš 1995.gada ir mājvieta starptautiskajam konkursam “Jūrmala”, kas tradicionāli norisinās pavasarī un ir paredzēts dažādiem instrumentiem: vienu gadu klavierēm, otru – kameransambļiem, trešo – daudzstīgu mūzikas instrumentiem. Konkursa tradīcijas iedibinātāja ir Jūrmalas Mūzikas vidusskolas klavierspēles skolotāja Irēne Štrause kopā ar mūziķiem Normundu Vaici un Teofilu Biķi.
Konkursa dalībnieki – dažāda vecuma bērni un jaunieši – tradicionāli pārstāvēs  gandrīz visus pasaules reģionus, savukārt žūrijas darbu veic Latvijas un pasaules prominentie mūziķi un macībspēki. Konkursa vēsturē zīmīgs arī tas, ka dalībnieku vidū bijuši nākamie Latvijas un pasaules līmeņa atskaņotājmākslinieki. Tā, piemēram, 1995.gadā meistarībā sacentās jau tolaik daudzsološie Vestards Šimkus, Reinis Zariņš, Agnese Egliņa, Elīna Bērtiņa, Toms Ostrovskis, Mārtiņš Zilberts, Iveta Apkalna (tobrīd Viļuma), Žans Millers (Jean Muller).
Vēlam veiksmi Katrīnai un Laurai konkursā!
 Izskanējuši  "Septiņi brīnumi".

Ar  daudzveidīgu programmu, dažādiem izpildītāju sastāviem  un emocijām bagāts bija pavasara koncerts
"Septiņi pavasara  brīnumi".
Mūsu skolas kolektīva veikums bija ne tikai dzirdams, bet arī redzams un sajūtams. Kopīgs darbs padarīts un nu 
pavisam   tuvu  mācību  gada noslēgumam, eksāmeniem un  citām brīnumaini jaukām  pavasara lietām.


Biržu mūzikas skolas koncerts  Bauskā

19.aprīlī mūsu skola sagaidīja ciemiņus- Biržu mūzikas skolas 60 jaunos  māksliniekus. Ciemiņierm sagādājām iespēju 
apmeklēt Bauskas pili, izzinot mūsu pilsētas un pils vēsturi. Viesi  atzina, ka mūsu pils ir  lieliski  atjaunota, izveidota
bagātīga un izzinoša ekspozīcija. Ciemiņi  līdzi bija  atveduši skanīgo ciemakukuli- daudzveidīgu koncertu. Koncertā dzirdējām 
visas kaimiņu skolā apgūstamās programmas- arī tautas mūzikas un senās mūzikas programmu audzēkņu sniegumu.
Koncertu lieliski vadīja un priekšnesumus sniedza mūsu skolas absolvents, Biržu mūzikas skolas akordeona spēles skolotājs 
Vitauts Kavaļausks. Koncerta  noslēgumā, skanot sirsnīgiem aplausiem, abu skolu pārstāvji apsolīja turpināt draudzēšanos, meklējot  arvien jaunas sadarbības formas.Koncerts Bauskas  sākumskolāMuzicējam  Bauskas pilsētas pamatskolā

Bauskas pilsētas pamatskolā  18.aprīlī  muzicēja Danija Mickus (2.kora klase), Aleksandrs kromanis (1.klavieru klase), Paula Druviņa (1.flautas klase), Endijus Rotšteins (2.vijoles klase), Normens Mokrijs no Bauskas sākumskolas (2.trompetes klase), Arvis Sūna  (3.saksofona klase), Dāvids Burmistrovs (3.akordeona klase), Klēra Kuļikauska (5.flautas klase), Gerda Veršinska (3.saksofona klase). Koncertā piedalījās un skolēnus atbalstīja koncertmeistares Dana Atslēga un Evija Kārkliņa, flautas pedagoģe Zane Jurēvica, akordeona pedagoģe Antra Rušmane un kora pedagoģe Ieva Ūdre. Visiem paldies par skaisto muzikālo sniegumu!


Pavasaris - ļoti aktīvs konkursu laiks Bauskas Mūzikas skolas audzēkņiem
 
13.aprīlī Bauskas Mūzikas skolas audzēkņi devās gan uz Jelgavas Mūzikas vidusskolu, gan uz Talsu Mūzikas skolu.
Lai attīstītu un veicinātu pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu ansambļu izaugsmi Kurzemes un Zemgales novadā, paplašinātu ansambļu repertuāru un veicinātu sadarbību starp mūzikas skolām, Talsu Mūzikas skola  jau astoto reizi organizē konkursu “Pūš pa deviņ`”, kurā šogad “pūta”  divpadsmit mūzikas skolu audzēkņi.
Bauskas Mūzikas skolu pārstāvēja:
Lizete Zaļkalne
Gerda Veršinska
Elānija Anna Berlinska
Artūrs Macpans
Armands Rutkovskis 

" Ansambļa spēle ir ļoti nozīmīga katra topošā mūziķa izaugsmē un ir kā atspēriena punkts muzicēšanai dažāda sastāva orķestrī. Arī pedagogiem tā ir lieliska iespēja radoši veidot dažādus izpildītāju sastāvus un tiem atbilstošu repertuāru. Ar katru gadu aug izpildītāju kvalitatīvais sniegums un repertuāra daudzveidība. Tas rosina radoši darboties ikvienu konkursa dalībnieku,” saka Talsu mūzikas skolas direktors R.Rērihs, organizators un žūrijas pārstāvis. Un tik tiešām, konkursā varēja dzirdēt dažāda sastāva, dažāda pārlikuma un aranžijas skaņdarbu.Un tik tiešām, konkursā varēja dzirdēt dažāda sastāva, dažāda pārlikuma un aranžijas skaņdarbus, kas lieku reizi norāda – mūzikas skolās darbojas tikai radoši cilvēki!ki! 
Bauskas Mūzikas skolas audzēkņu sniegums tika atzinīgi novērtēts un iegūta otrā vieta jaukto ansambļu grupā, tikai par 0,53 punktiem atpaliekot no Ventspils Mūzikas vidusskolas ansambļa.

 
 Priecājamies!Lepojamies ar XIV Starptautiskā akordeonistu- solistu konkursa NAUJENE 2016 2.vietas ieguvējiem Vadimu Cvetkovu un Emīlu Upenieku.  
Paldies, paldies, paldies viņu skolotājai Antrai Rušmanei!

Izskanējis  jauno vokālistu konkurss "Cīruļa dziesma"

Zemgales reģiona mūzikas skolu jauno vokālistu konkursā "Cīruļa dziesma" Bauskas Mūzikas skolas audzēkņiem divas godalgas- 2. vieta Alisei Niedrei ( ped.I.Kalniņa) un 3.vieta Danijai Mickus (ped.I.Ūdre)

Izskanējis Emīla Dārziņa mūzikas vidusskolas simfoniskā orķestra koncerts, kas bija lieliska pavasara  dāvana mūsu skolas 
audzēkņiem, vecākiem un Bauskas puses mūzikas draugiem.Ceturtajā  A.Grīnberga jauno ģitāristu konkursā  “Kur tad tu nu biji?” Mārupes Mūzikas un mākslas skolā  iegūta 2.vieta Sonora Rone  /ped.A.Žiļskis. Apsveicam!
  5.aprīlī Bauskas Mūzikas skolas zālē koncertēja 
Jelgavas Mūzikas vidusskolas   4.kursa studente un mūsu skolas absolvente Laura Pātaga un J.Vītola Latvijas
Mūzikas akadēmijas studente Marija Muravjova. Koncerta apmeklētājiem bija iespēja dzirdēt  ļoti daudzveidīgu repertuāru un  iepazīties ar dažādiem spēles tehnikas paņēmieniem.
 

 
  Konkursa   „TALANTS LATVIJAI” dalībnieki 
 
Polīna Savčuka, 1.klavieru klase, ped. Ligita Kārkliņa
Emīls Upenieks, 2. akordeona klase, ped. Antra Rušmane
Līga Vaivare, 3. vijoles klase, ped. Aiva Avotiņa, kcm. Evija Kārkliņa
Megija Krista Miļune, 4. flautas klase,  ped. Laura Meždreija, kcm. Dana Atslēga
Ance Ūdre, 3. vijoles klase, ped. Aiva Avotiņa, kcm. Evija Kārkliņa
Lizete Zaļkalne, 4. saksofona klase,  ped. Juris Krūmmalis, kcm. Sarmīte Semjonova
Klēra Kuļikauska, 5. flautas klase,  ped. Laura Meždreija, kcm. Dana Atslēga
Gerda Veršinska, 5. saksofona klase,  ped. Juris Krūmmalis, kcm. Dana Atslēga
Vadims Cvetkovs, 5. akordeona klase, ped. Antra Rušmane

Uz konkursa finālu izvirzīti -

Emīls Upenieks
Klēra Kuļikauska
Gerda Veršinska
Vadims Cvetkovs

Polīna Savčuka ir iekļauta Latvijas Mūzikas skolu 1.klašu audzēkņu  dalībai atsevišķa koncerta programmā 

Sveicam visus dalībniekus!


Zelta panākums un balva  Bauskas Mūzikas skolas korim
 
 Lai nodrošinātu  bērnu un jauniešu koru un vokālo ansambļu darbības procesa nepārtrauktību, pilnveidotu  to  māksliniecisko izaugsmi un kvalitatīvu attīstību un  veicinātu  tautas un mūsdienu mūzikas mantojuma apgūšanu un saglabāšanu, jau ceturto reizi  tika organizēts Jāzepa Vītola bērnu un jauniešu koru un vokālo ansambļu konkurss “Lai skan!”
Lai  sagatavotos  šim atbildīgajam konkursam, kā arī, lai bagātinātu skatuves pieredzi un pilnveidotu dziedājuma nianses, februāra nogalē piedalījāmies Zemgales  reģiona mūzikas skolu koru festivālā-koncertā „Lai sasaucamies, lai dziedam” Jelgavas mūzikas vidusskolā. Piedalīšanās šajā festivālā ļāva izvērtēt kora sniegumu, uzklausīt kolēģu- diriģentu viedokļus un priekšlikumus, kas  veicināja veiksmīgāku sagatavošanos  dalībai atbildīgajā konkursā.
12.marta  rītā Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas virzienā vienotā straumē plūda daudz jaunāku mūziķu straume, nekā ierasts šai augstākajai mācību iestādei. Iemesls skanīgs un iedvesmojošs – norisinājās  ceturtais Jāzepa Vītola Bērnu un jauniešu koru un vokālo ansambļu konkurss "Lai skan!”. Konkursā startēja  53 kolektīvi, kopā vairāk  nekā 1600 dalībnieku no visas Latvijas.
Šogad konkurss bija veltīts  komponista un tautas dziesmu apdarinātāja Jēkaba Graubiņa daiļradei. Lai izpildītu konkursa nolikuma prasības, koris izpildīja   trīs dziesmas a cappella- latviešu tautas dziesmu “Cekulaina zīle dzieda” no Jēkaba Graubiņa daiļrades, Selgas Mences  oriģināldziesmu “Nāc, vasarlaiks!” un  latviešu  tautas dziesmu “Visi ciema suņi rēja” Sarmītes Skrūzmanes apdarē.
Kolektīvus vērtēja profesionāla žūrija, kuras sastāvā bija kordiriģenti Māris Sirmais, Arvīds Platpers, Jānis Erenštreits un  Jānis Ozols.
Konkursa dalībnieki  tika  vērtēti pēc 100 punktu skalas, izdalot Zelta, Sudraba un Bronzas diplomus. Mūsu skolas kora skanīgais, niansētais un saliedētais dziedājums tika novērtēts ļoti atzinīgi un tika iegūts Zelta diploms. Pavisam nedaudz  punktu pietrūka, lai koris varētu  pretendēt uz konkursa lielāko  balvu- Grand  Prix. Pasākuma noslēgumā  notika  laureātu apbalvošana un īpašo balvu pasniegšana. Neviltots prieks un  gandarījums par mūsu korim piešķirto žūrijas īpašo balvu par vislabāko Jēkaba Graubiņa  skaņdarba interpretāciju!
 Esam lepni un gandarīti par  mūsu kora un tā  vadītāju Ingas Bukšas un Ievas Ūdres  augsto darba novērtējumu, un kora dalībnieku skanīgajām balsīm un augstvērtīgo sniegumu.
Sirsnīgi pateicamies  Aijai Dūmiņai par kora tērpu  modelēšanu un izgatavošanu!
 

 
Draudzības koncerts Iecavā

Bauskas un Iecavas Mūzikas skolu pianistu draudzības koncerts Iecavas Mūzikas skolā
10.martā mūsu skolas pianisti ar koncertu viesojās Iecavas Mūzikas skolā. Šī ir jauka tradīcija, kad pianisti ar draudzības koncertu ieskandina pavasari.  Pagājušā pavasarīgā klavieru nodaļu audzēkņu draudzēšanās  notika Bauskas Mūzikas skolā. Šogad šis pasākums bija īpašs, jo mūsu jaunajiem pianistiem bija iespēja koncertēt Iecavas Mūzikas un mākslas skolas jaunajā koncertzālē. Koncertā piedalījās piecpadsmit jaunie Iecavas un Bauskas pianisti, atskaņojot latviešu un ārzemju komponistu dažādu stilu mūziku, koncertu dažādoja klavieru ansambļu priekšnesumi.
Pirms koncerta audzēkņi un pedagogi iepazina jaunās mūzikas skolas ēkas plašumus un moderno, mājīgo skolas interjeru. Katrs šāds koncerts sniedz pieredzi, ļauj parādīt sevi un iepazīt citu sniegumu un dara mūsu ikdienu skanīgāku un krāsaināku.
 Izskanējis zēnu koncerts"No visas sirds"

8.marta vakars Bauskas Mūzikas skolā bija  smaidu, sirsnīgu emociju un pārsteigumu pilns. 
Zēni bija sagatavojuši daudzveidīgu, radošu un muzikāli spilgtu repertuāru, kas tiešām tika izpildīts no visas sirds.
Pasākumu lieliski vadīja Matīss Kateņenko, kuram izdevās interesanti  pieteikt jaunos mākslliniekus.
Savukārt, katrs  mākslinieks bija padomājis par atraktīvu klausītāju apsveikšanu. 
Lielu pārsteigumu sagādāja TV šovu vadītāja Renāra Zeltiņa apsveikums tieši Bauskas Mūzikas skolas daiļā dzimuma pārstāvēm. 
Koncerta noslēgumā  bija iespēja  dzirdēt  mūsu puišu grupas "Bekars" skanīgos priekšnesumus.
No visas sirds sakām paldies  visiem, kuri sarūpēja mums šādu īpašu vakaru!
                                           Skolas meitenes un dāmas.
 

Koru festivāls "Lai sasaucamies, lai dziedam"

Lai turpinātu attīstīt Zemgales reģiona
Mūzikas skolu koru dziedāšanas tradīcijas un veicinātu sadarbību starp koriem un koru pedagogiem.
27.februārī piedalījāmies reģiona mūzikas skolu
koru festivālā-koncertā
„ Lai sasaucamies, lai dziedam”
Koncertā kopā ar astoņiem  koriem piedalījāmies
ar brīvi izvēlētu programmu un iestudētām kopkora dziesmām.
Mūsu kora izpildījums bija skanīgs, niansēts un dinamisks. Festivāla noslēgumā  dziedātāji tika pacienīti ar 
Jelgavas mūzikas vidusskolas sagādāto cienastu - klinģeriem un skanīgām Jelgavas mūzikas vidusskolas audzēkņu 
mūsdienu mūzikas grupas dziesmām.
 
Akordeonistu panākumi valsts konkursā.

2016. gada 8. februārī ar profesionālās ievirzes un profesionālās vidējās mūzikas izglītības iestāžu izglītības programmas Taustiņinstrumentu spēle Akordeona spēle valsts konkursa finālu sākas  Latvijas mūzikas skolu un vidusskolu labāko audzēkņu izvērtēšana. Bauskas Mūzikas skolas skanošo godu Ulbrokas Mūzikas un mākslas skolā valsts līmenī aizstāvēja  mūsu jaunie mūziķi Emīls un Vadims.
 Emīls Upenieks konkursā piedalījās pirmais un viņa sniegums ir novērtēts atzinīgi- iegūta 3.vieta valstī!
Lielisks panākums Emīlam, kurš akordeona spēli apgūst tikai otro gadu, viņa konkurenti bija Latvijas mūzikas skolu 23 labākie 2.-3.klašu akordeonisti. 
Arī Vadima sniegumu valsts konkursa žūrija novērtēja  ļoti labi un ir iegūta 3.vieta starp vidējā vecuma 
akordeonistiem no visas Latvijas!
Lepojamies ar saviem akordeonistiem un lielu paldies sakām viņu skolotājai  Antrai  Rušmanei!

Jauno akordeonistu panākumi Valsts konkursa II kārtā.


16.janvārī Jelgavas Mūzikas vidusskolā norisinājās Latvijas profesionālās ievirzes un profesionālās vidējās mūzikas izglītības iestāžu izglītības programmas Taustiņinstrumentu spēle- Akordeona spēle Valsts konkursa Jelgavas reģiona II kārta. Bauskas Mūzikas skolu šajā atbildīgajā konkursā pārstāvēja  akordeona spēles skolotājas Antras Rušmanes audzēkņi Emīls Upenieks un Vadims Cvetkovs. 

V
ēlam izturību un veiksmi Emīlam Upeniekam, Vadimam Cvetkovam un skolotājai Antrai Rušmanei Valsts konkursa noslēdzošajā III kārtā!
 Izskanējis koncerts "Šim vakaram spožākās zvaigznes"


 

 
10. decembrī BKC  savu  muzikālo sniegumu    klausītāju vērtējumam  nodeva Bauskas Mūzikas skolas audzēkņi un pedagogi  
 Klausītāju pārpildītā zālē, zvaigžņotā noskaņā,
gaidāmā Ziemassvētku brīnuma noskaņās, muzicēja gan  solomākslinieki, gan dažādi ansambļu sastāvi. Koncerta programma tika veidota no dažādu komponistu  daiļrades klāsta, veidojot kopīgu sižetisko līniju.
Visi jaunie atskaņotājmākslinieku sagatavotie skaņdarbi bija kvalitatīvi un muzikāli spilgti, taču īpaši skaļus klausītāju aplausus un ovācijas izpelnījās jaunie sitaminstrumentālisti Rihards Sunteiks un Krišjānis Markevičš, kuru skolotājs ir Ikars Ruņģis.
Ar  tehnisku meistarību izcēlās akordeonists Vadims Cvetkovs, savukārt  Lizete Zaļkalne un Klēra Kuļikauska klausītājus priecēja  ar īpaši muzikālu, emocionālu un aizrautīgu sniegumu.
Koncertā  tika pārstāvētas visas  izglītības programmas. Zvaigžņoto koncertu kuplināja arī bijusī skolas audzēkne- jaunā vijolniece Katrīna Siliņa, kura izpildīja tehniski sarežģīto Friča Kreislera  “Prelūdiju  un Allegro Punjani stilā”.
Katrīna  vijoļspēli apgūst E.Dārziņa mūzikas vidusskolā, bet, kā pati atzīst, ir liels prieks atkal atgriezties mājās un uzstāties  kopā ar savējiem.
 Ar  izsmalcinātu un dinamisku skaņdarbu koncerta noslēgumā
“palutināja”  muzicējošie pedagogi Katrīna Rosuščana, Antra Rušmane un  Evija Kārkliņa. Tas ir īpašs gandarījums gan klausītājiem, gan audzēkņiem dzirdēt  pedagogus muzicējot. Koncerta izskaņā  uzstājās  skolas koris, kura izpildījumā skanēja
Jānis Lūsēns “Šai svētā naktī” un Valda Zilvera  “Ziemassvētku zvaigzne”.
 

 Nošu raksta raksti
Ar lielu  degsmi un aizrautību  vecāko klašu audzēkņi piedalījās akcijā „Latvijas valsts himna”. Mūzikas literatūras stundās ietvaros tika organizēta „Himnas stunda”, kurā audzēkņiem tika sniegta plaša informācija par mūsu valsts „galveno” dziesmu- Latvijas simbolu. Tika izzināta Baumaņu Kārļa biogrāfija un daiļrade, audzēkņi tika iepazīstināti ar dziesmas „Dievs, svētī Latviju” vēsturiskajiem līkločiem. Visiem tika dota iespēja veidot Latvijas himnas nošu rakstu, papildinot to ar karoga motīvu, kas sasaucās ar mūsu koncerta tematiku.  Visgrūtākais darbs bija  vērtētājiem, jo bija ļoti grūti izvēlēties pašus labākos no labākajiem, Precīzais nošu raksts, himnas teksta precizitāte un mākslinieciskais noformējums  pārsteidza un iepriecināja ne tikai vērtētājus, bet arī visus koncerta apmeklētājus, audzēkņus un vecākus. 
Konkursa uzvarētāji saņēma saldu balvu un sertifikātu, kurš apliecina augstākā vērtējuma iegūšanu mūzikas literatūrā. 
Lieliskais uzvarētāku kvartets-  no kreisās Lizete Zaļkalne, Viktorija Mahļineca, Elīza Paula Graudiņa un Elānija Anna Berlinska.

Paldies visiem  audzēkņiem, kuri piedalījās konkursā!

  

Izskanējis koncerts „Audiet mani karogā sarkanbaltisarkanā”
 

Patriotisma un dzimtenes mīlestības caurvīts- tāds bija mūsu skolas skanošais veltījums Latvijai dzimšanas dienā. Daudzveidīga programma, dažādi izpildītāju sastāvi un emocionālā noskaņa dominēja klausītāju piepildītajā skolas zālē. Ar īpašu akcentu un noskaņu izskanēja pēdējais koncerta priekšnesums „Karoga dziesma” kora grupas un skolotājas Ievas izpildījumā. 


 
 

18. novembrī  svinīga un pacilāta gaisotne valdīja Bauskas Kultūras centrā, jo mums-  koncerta klausītājiem bija
iespēja izbaudīt lielisku mūsu valsts prezidenta dāvanu- orķestra  Sinfonietta Rīga koncertu.
Profesionālo mūziķu sniegums  aizrāva ar sajūsmināja klausītājus ar izcilu skaņas kvalitāti un niansētu,
muzikāli daudzveidīgu sniegumu. Bijām īpaši gandarīti par iespēju mūsu skolas audzēknei - 3.vijoles klases audzēknes
Ances Ūdres uzstāties pirms profesionālajiem mūziķiem.
Tā bija ļoti atbildīga uzstāšanās gan mazajai māksliniecei, gan  nopietns pārbaudījums un pieredze Ances  skolotājai
Aivai Avotiņai un koncertmeistarei Evijai Kārkliņai un vecākiem. 
Aizvadīts konkurss - spēle Muzikālais Riču– raču
 
Konkurss tiek organizēts, lai radītu interesi par mācību priekšmetā „Solfedžo” un “Mūzikas literatūra” apgūstamo vielu, 
nostiprinātu un aktualizētu mūzikas teorijas un literatūras zināšanas;
Konkursa noteikumi paredz, ka 
piedalās:3 (vai 4) cilvēku komanda no katras klases;
Jautājumu apspriež visi, bet atbild viens;
Spēlē piedalās 4 komandas – pārējie ir līdzjutēji;
Spēles uzdevumi tiek doti, atbilstoši katras klases prasībām un sagatavotības līmenim;
Uzvar tā komanda, kura pirmā sasniedz finišu;
Ja neizpilda uzdevumu, izlaiž gājienu. 
Komandām bija jāatbild arī uz dažādiem  „āķīgiem” jautājumiem -
par mūzikas teoriju, mūzikas valodu, instrumentiem, žanriem utt.
par mūzikas dzīves aktualitātēm Latvijā un slavenāki izpildītājmākslinieki, diriģenti;
 Spēle bija interesanta un azarta pilna. Liels paldies par ieguldīto darbu un  lieliski novadīto pasākumu
skolotājai – teorētiskās nodaļas vadītājai Ievai Ūdrei.

 
 


Piešķirti apbalvojumi mūsu pedagogiem- senioriem.

13.oktobrī Bauskas novada  pedagogiem- senioriem tika organizēts  svinīgs pasākums, kurā tika godināti tie pedagogi,
kuru devums izglītība jomā ir bijis  bagātīgs un  profesionāls. Lai izteiktu pateicību un godinātu 70. gadu dzimšanas dienā, Bauskas Mūzikas skolas kolektīvs  ierosināja piešķirt Bauskas Mūzikas skolas  bijušajam pedagogam, direktoram Jānim Estam Bauskas novada Goda rakstu  par ilggadēju un radošu pedagoģisko darbu, par paliekošu un nozīmīgu ieguldījumu Bauskas novada kultūrvides veidošanā.
Savukārt, lai novērtētu  pedagoģes- pianistes ieguldījumu un sakarā ar nozīmīgu dzīves jubileju, ierosinām piešķirt Bauskas Mūzikas skolas  bijušajam pedagoģei Benitai Hermanei Bauskas novada Goda rakstu par ilggadēju, godprātīgu  darbu un sasniegumiem jauno mūziķu talantu attīstībā.
 Apsveicam bijušos kolēģus ar saņemtajiem apbalvojumiem un priecājamies par viņu darba augsto novērtējumu!
Mūsu iestādes dalība konkursā "Bauskas novada rota"

Konkursa «Bauskas rota»  dalībnieki trešdien, 16. septembrī, pulcējās Bauskas Rātsnamā, konkursantus sveica novada vadība.

Uzrunājot sanākušos, novada administrācijas sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaļas vadītāja Aija Spriņķe  bija sagatvojusi prezentāciju ar virtuālo dāvanu- saktu, rotu katram konkursa dalībniekam. 
Sanākušajiem pašvaldība bija sarūpējusi dāvanas. Katrs konkursa dalībnieks saņēma Bauskas novada karogu, kā arī apliecinājumu par dalību konkursā. 

Iesācies jaunais darba  cēliens - esam "saliedēts"kolektīvs!


Ar  ražīga lietus lāsēm ieskandinājām pirmo skolas dienu mūsu skolas pagalmā.
 Tika sveikti 42 jaunie pirmklasnieki. Viņi saņēma portfeli- mapi ar  svarīgiem  pirmsklasnieka "dokumentiem" dienasgrāmatu 
un darba burtnīcu. Sveikt  topošos mūziķus, viņu vecākus un pedagogus  
bija ieradies novada domes priekšsēdētājs Raitis Ābelnieks. Bauskas Mūzikas skolas pedagogu pases saņēma jaunie pedagogi-
klavierspēles pedagogi- Sarmīte Semjonova,  Arvīds Brensons  un sitaminstrumentu skolotājs Ikars Ruņģis.
Lai mums ražīgs, skanīgs jaunis darba cēliens!
Cien. audzēkņu vecāki!
 
Informējam, ka no 2015.gada 1.septembra
Bauskas novada pašvaldības iestādē  „Bauskas Mūzikas skola”

vecāku līdzfinansējums mēnesī EUR 10.00 (desmit euro)  mēnesī 
mūzikas instrumenta noma audzēknim mēnesī  EUR 5.00  (pieci  euro 00 centi) 
​papildu  pedagoģiskā stunda EUR 6.40 (seši euro 40 centi) 
​Jauniešu un pieaugušo maksas izglītības programmas, sagatavošanas klases pedagoģiskā
stunda EUR 7.50 (septiņi euro 50 centi) 

 

Skolas vadība

  

 
 Laikā, kad augusta kalendārs neizbēgami steidzās pretī pirmajai skolas dienai,
 Bet tik ļoti  gribējās  vēl kādu vasaras krāsaino sajūtu mirkli paturēt plaukstās, Bauskas Mūzikas skola organizēja pasākumu, kurā ciemos tika aicināti citu mūzikas skolu  kolektīvi.
Darba kārtībā  bija sarunas, domu un smaidu apmaiņa, “garšīgs” bija katras skolas  metodiskais ciemakukulis visdažādākajās formās-  prezentācijas, pārdomas, idejas pasākumiem, dziesmas, skaņdarbi, diskusijas, emocijas, pieredzes stāsti. Un tas viss pirms kārtējā skanošā darba cēliena.
Radošā  diena „Pirmdienas radošā performance”  izvērtās par saturīgu, ar dažādām formām piepildītu satikšanās pasākumu. Baldones Mūzikas pamatskolas direktore Dace Elēna Sloka stāstīja  par jaunā pedagogu atalgojuma modeli un par tā  plānoto ieviešanas gaitu un  problēmām  profesionālās ievirzes izglītības iestādēs, kā arī informēja par savu skolu, par tās darbību, specifiku un darbības jomām. Baldones Mūzikas pamatskolas skolotāji informēja par skolas organizētajiem konkursiem un festivāliem. Iecavnieki dalījās pārdomās par e-klases sistēmu  un tās piemērošanu mūzikas skolu specifikai. Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas pārstāvji Solvita Loka  un Aigars  Dziļums iepazīstināja  ar pieredzi kolektīvās muzicēšanas formu dažādošanā un  padalījās  pārdomās par radošajām vasaras nometnēm. Diskutējam  par informācijas tehnoloģiju piedāvātajām un dažkārt neizmantotajām   iespējam, lai mācību procesu padarītu pēc iespējas mūsdienīgāku un bērniem saistošāku. Rundāles Mūzikas un mākslas skolas  klavierspēles pedagoģe Solveiga Selga klātesošos uzrunāja skaņu valodā, viņas  emocionālā un savdabīgā  klavierspēle ļāva aizdomāties un sajust mūzikas trausluma spēku un  dažādības vienotību. Uzzinājām arī par  notikušajam  vasaras  meistarklasēm, par iespējām tās apmeklēt. Bauskas Mūzikas skolas skolotāja Ieva Ūdre pastāstīja  par  savu  vasaras ceļojumu uz Vīni, kur viņa ir guvusi interesantas atziņas no starptautiskās ritmikas konferences. Skolotājas Ievas interesantā un saistošā  prezentācija, praktiskie piemēri un aktīva līdzdarbošanās aizrāva un ieinteresēja  visus pasākuma dalībniekus.
Pasākuma noslēgumā   tika apkopota iegūtā informācija un   radošā darba  pieredze, tika  teikti uzmundrinājuma un iedrošinājuma vārdi, kas iedvesmo jaunajam, skanošajam darba cēlienam. Mūsu ciemiņi, un arī mēs- mājinieki vēl paspējām  saņemt siltus saules staru glāstus, tika  ieelpota  Bauskas vasara uz pilnu “klapi” un sarunas par kopīgajām iecerēm tupinājās vēl   pāris stundu garumā. Sarunas un diskusijas tik ļoti atraisīja un aizrāva, ka vēl palika neīstenotas dažas ieceres par kādu radošās metodes izspēli, kura  dalībnieki tiktu  rosināti pārdomāt un izanalizēt  un izdiskutēt dažādus zinātniskos pētījumus par mūzikas jomu. Tās atstājām “pūrā” uz  nākošo reizi.
 
Apkopojot pasākuma norisi, sapratām, ka tās  patīkamās sajūtas  un vēlme pilnveidot un attīstīt profesionālās ievirzes izglītību  tikai palielinās un iesāktā tradīcija tiks   turpināta. Nākošajā vasaras noslēguma atkal aicināsim kaimiņu un domu biedru  skolas uz „Otrdienas radošo performanci”, ko pārrunāt mums ir ļoti daudz, jo  darba pieredze, tradīcijas un iestrādes  radošajā sfērā  katrai skolai ir  nedaudz savādākas. Nākošā gada sarunai atstāsim daudzu mūzikas skolu „sāpīgāko  tēmu”-par  problēmām  ar kadru piesaisti, un pats galvenais – jauno pedagogu noturēšanu, kā arī domāsim  par motivācijas veidiem  kadru jautājuma  veiksmīgā risināšanā.
Lai radošs un idejām bagāts gads!
 
Anita Velmunska
 


Absolventu svētki- izlaidums 
"Tu tikai ieskanies, lai vari tālak iet..."Maija nogalē  skaistajā ceriņu ziedēšanas laikā, kopā ar absolventiem priecajāmies par viņu veikumu mūzikas skola
Kopīgi atskatījāmies uz pavadīto skanošo laiku Upmalas ielā.


Pateicības diena-pasākums labākajiem audzēkņiem un viņu vecākiem.

5.jūnijā notika pasākums, kurā tika godināti 52  labakie  skolas audzēkņi un viņu vecaki.
Pasākumā  piedalalījās Bauskas novada administrācijas Izglītibas nodaļas vadītāja Māra Bauvare,
kura sveica visu skolas kolektīvu
ar veiksmīgu mācību gada noslēgumu un labiem sasniegumiem konkursos,.
Pasākumā tika sumināti  arī tie pedagogi,
kuru audzēkņi  ir guvuši labus panākumus  reģiona un valsts mērroga konkursos.
Par pasākuma skanošo daļu parūpējās mūsu  talantīgās skolas absolventes-
pianiste Katrīna Suroveca un vijolniece Dace Bukša. 
Mūsu labākie audzēk'ņi - balvu ieguvēji  ar pateiceicības rakstiem un smaidiem.
Mēs lepojamies


Mēs lepojamies ar muzikālās  iestādes tradīcijām, radošā darba sistēmu, audzēkņu sasniegumiem, kas ir  devuši Bauskas novadam pozitīvu publicitāti un pozitīvas emocijas.
Iestāde pilnveidojas un attīstās,  lai sniegtu iespējas ikvienam apgūt mūziku neatkarīgi no pieredzes, talanta vai vecuma. Skolā  strādā profesionāli un  radoši skolotāji, kas ar prieku iemācīs spēlēt kādu no mūzikas instrumentiem, ir  mājīgas mācību telpas un viss nepieciešamais, lai apgūtu mūziku un attīstītu personību.
Māksliniecisko prasmju, zināšanu un izpratnes, kultūras mantojuma,  individualitātes izpausmes identitātes, kultūras jomu daudzveidības un radošuma attīstīšana ir iestādes pamatuzdevumi. Mācoties spēlēt kādu mūzikas instrumentu, tiek attīstītas  gan radošās, gan komunikāciju spējas un tiek dota iespēja nospēlēt savu mīļāko skaņdarbu klausītājiem, vecākiem, draugiem vai vienkārši savam priekam.
Skolas simbols ir nošu atslēga, tā ir atslēga uz personības izaugsmi un attīstību. Nošu atslēga atver arī draudzības un sadarbības durvis, lai audzēkņu vecāki, skolas ciemiņi, mūzikas draugi un sadarbības partneri var kopīgi skanēt, ieklausīties, izprast mūzikas valodas daudzveidību un krāsainību.
Bauskas Mūzikas skola- iestāde, kur audzēkņus, pedagogus un personālu vieno ne tikai  mūzika, bet arī draudzība. Tieši tādēļ nodarbības skolā ir brīvas, pozitīvas un radošas. Pēc nodarbībām vai to starplaikos ir iespēja brīvi runāties ar  pedagogiem, draugiem, grupas biedriem, vecākiem  un skolas vadību.
Skolā aktīvi darbojas skolas padome– domu biedru grupa, kurai rūp skolas radošā  izaugsme, labs materiāltehniskais nodrošinājums un kvalitatīvi mūzikas instrumenti un mūsdienīgs aprīkojums.
Mūzikas skolai  ir idejas kā radoši pilnveidoties un kļūt daudzveidīgākiem- piem.:
skanošo dārza dienu vai kaimiņu svētku organizēšana, skanošās strūklakas un muzikālā trotuāra izveide, skaņu studijas darbības uzsākšana, meistarklašu organizēšana. Daudzas interesantas un  nedaudz neprātīgas idejas mums ir pārpārēm. Bet pats galvenais- mēs ticam radošu ideju īstenošanai  un esam pārliecināti, ka kopīgi spēsim tās realizēt.
 
 
 

 

  Izskanējis  koncerts "Zilā ilgu puķe"

 
Ba
 
 
 

Sveicam!
Konkursa „Talants Latvijai”

 
 III vietas ieguvēju 
 Katrīnu Siliņu
   Ped. Aiva Avoti��a, kcm. Evija K��rkli��a
 
un diplomandi
 Lizeti Zaļkalni
Ped. Juris Krūmalis, kcm. Dana Atslēga
Bauskas un Iecavas  mūzikas skolu pianistu  koncerts

Jaunie mākslinieki un pedagogi pēc koncerta


Koncerts Bauskas pilsētas pamatskolā

Jauno pianistu festivāls Engurē 

 


 

Muzikāla pēcpusdiena Iecav
Konkurss "Talants Latvijai"      

.

Sveicam!     

Sveicam!
Jauno vijolnieku konkursa „Deju burvība"
 I vietas ieguvēju
 Katrīnu Siliņu 
 


Starptautiskā  akordeonu ansambļu konkursa
III vietas ieguvējus
  Diānu Pauloviču, Emīlu Miku  Matulēnu, Vadimu Cvetkovu
 
un skolotājas Aivu Avotiņu, Antru Rušmani
       un koncertmeistari Eviju Kārkliņu 
Zēnu koncerts "Tik dēļ Jums....""Zemgales akordeonists 2015 "
  Zemgales mūzikas skolu koru sadziedāšanās  koncerts- festivāls “Lai sasaucamies, lai dziedam"

 

Latvijas Mūzikas skolu pedagogu meistarklases 


F
Valsts konkursu 2.kārtas rezultāti 


 

 Sagaidām ciemiņus no UKrainas 

 Koncerts- tikšanās ar komponistu Vilni Salaku!

 

ESAM AKREDITĒTI UN GANDARĪTI PAR MŪSU DARBA AUGSTO NOVĒRTĒJUMU!

 
 
 


 

 


Mūsu izlaiduma svētku  diena!


Mūsu prieks un lepnums- 18 jaunie mūziķi un viņu  radošie pedagogi.

 


 
 
 
 
 
 
 
 

 


Festivāls "Nāc, ieklausies dabā" Bauskas Mūzikas skolā